Niniejszy dokument reguluje zasady wynajmu schowków magazynu samoobsługowego self storage, ul. Górna 84A, 21-500 Biała Podlaska i stanowi umowę wynajmu schowka magazynowego między

Wynajmującym, Xandia – Rafał Szybiak, Al. Jana Pawła II 61C/304, NIP 864-175-90-88,

a Najemcą

Warunki wynajmu schowków magazynowych Gorna Park Biała Podlaska obowiązuje od 01.05.2024 roku.

§1

Sposób dokonania wynajmu

Wynajmu schowka magazynowego można dokonać poprzez:

  • witrynę internetową https://GornaPark.pl, umożliwiającą dokonanie rezerwacji online oraz dokonanie płatności za rezerwację poprzez bramkę płatności,
  • telefon, dzwoniąc na infolinię magazynu samoobsługowego +48 459569073 i podpisując niniejszą umowę wynajmu na miejscu.

Wynajem schowka magazynowego możliwy jest jedynie po opłaceniu usługi z góry przelewem bankowym, poprzez płatności elektroniczne, płatność BLIK lub gotówką na miejscu.

Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez: system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.


Jeżeli Najemca poprosił o wystawienie faktury VAT, zostanie ona doręczona Najemcy drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rezerwacji.

§2

Dostęp do schowka magazynowego. Czas wynajmu.

Dostęp do wynajętego schowka magazynowego zostanie przyznany Wynajmującemu najpóźniej w 24 godziny po opłaceniu rezerwacji poprzez wiadomość sms na podany przez Wynajmującego numer telefonu z numeru telefonu automatycznej bramy magazynu samoobsługowego. Czas wynajmu jest liczony od kolejnego dnia, w którym został przyznany dostęp i trwa dokładnie 30 dni.

Na 7 dni przed upływem 30-dniowego okresu wynajmu obsługa magazynu skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu przypomnienia o zakończeniu okresu wynajmu lub przedłużenia wynajmu o kolejne 30 dni. W przypadku braku deklaracji Wynajmującego odnośnie przedłużenia lub rezygnacji z wynajmu na kolejny okres rozliczeniowy, zastosowanie będą mieć zapisy szczegółowe regulaminu korzystania z placu magazynowego dostępny pod adresem: https://gornapark.pl/regulamin-korzystania-z-placu-magazynowego-magazyn-samoobslugowy-biala-podlaska/

Dostęp do placu magazynowego jest przyznany wynajmującemu poprzez automatyczną bramę wjazdową, która jest otwierana poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer telefonu podany na banerze przy bramie. Wykonanie kolejnego połączenia uruchomi proces zamknięcia się bramy automatycznej. Obowiązuje standardowa opłata za połączenie na telefon sieci komórkowej w Orange.

Dostęp do schowka magazynowego i zasady korzystania w czasie trwania wynajmu jest regulowany zapisami regulaminu korzystania z placu magazynowego dostępnego pod adresem: https://gornapark.pl/regulamin-korzystania-z-placu-magazynowego-magazyn-samoobslugowy-biala-podlaska/